* Các khách hàng chính:

 Các thương hiệu: Columbia, GAP, CK, Walmart, Mango, Nike, HM, Bugatti,

Pikeur, NYCO, C&A, Target, Tiger J, Louis Castel, Childen Place, Costco,

Gerry….

 Công ty cổ phần May Sông Hồng, May Việt Thái, May Bắc Giang, May

Hưng Yên, May XK Thái Bình, May Bỉm Sơn Thanh Hóa…

SẢN PHẨM NỔI BẬT