• Công ty được xây dựng trên khu đất 10.000 m2 bao gồm:
 • Nhà điều hành có diện tích 1.000 m2;
 • 01 Xưởng sản xuất: 2.500 m2;
 • 01 Xưởng sản xuất 3.000m2 (đangxâydựng);
 • Nhà kho 1.000 m2;
 • Nhà ăn: 300 m2.
 • Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bao bì PE, PP, OPP; in trên bao bì … phụcvụ cho ngành May mặc xuất khẩu, cácđơn vị làm hàng chăn ga gối đệm.
 • Máy móc thiết bị:Trang thiết bị hiện đại, đủ điều kiện và năng lực sản xuất các đơn hàng có tính kỹ thuật cao
 • Doanh thu: - Năm 2015: * Đạt 3,000,000 US$
 •                    Năm 2016: * Đạt 3,700,000 US$
 • Sản lượng: 700,000tons/1yr.
 • Hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
 • Năng lực sản xuất: 2.500.000 sản phẩm/tháng ~ 30.000.000 sản phẩm/năm.
SẢN PHẨM NỔI BẬT